Fredrik fabrikk jobbar mest med bok-
design og visuelle identitetar,
men er òg god på andre typer
designoppdrag som treng klåre
tankar, gode auger og erfarne
hender.

Ta gjerne kontakt for å slå av ein prat,
for å be om eit pristilbod eller for å sjå
nokre utvalte prosjekt.